Home » 3D Bouwen » Hoe het 360 scannen de wereld verandert.

Hoe het 360 scannen de wereld verandert.

Gepubliceerd op 1 augustus 2021 om 20:16

"BELFOR heeft met een virtuele 360°scan een nieuwe, innovatieve manier ontwikkeld om een schade en/of locatie objectief, snel en grondig vast te leggen. “Bij een complexe schade of locatie, zeker in de industriële sector, zijn veel partijen betrokken, waaronder de verzekerde, de schade-expert en het reconditioneringsbedrijf. Voor al deze partijen biedt de virtuele 360° scan voordelen: deze scan optimaliseert, vereenvoudigt en verkort het schademanagement proces namelijk aanzienlijk en geeft daarbij een duidelijk beeld van de in kaart gebrachte locatie”, verklaart BELFOR.

Innovatieve schadedocumentatie in 3D
De virtuele 360° scan is een nieuwe, innovatieve methode om een schade of locatie virtueel vast te leggen. De werkwijze is als volgt: Met een 3D-camera neemt de specialist van BELFOR de (schade)locatie op, direct na het ontstaan van de schade of op voorhand. De virtuele toer brengt de (schade)locatie objectief in beeld, met een uitstekende beeldkwaliteit.

“De gebruiker ziet daardoor exact hoe de locatie eruitzag tijdens de opname. Door in te zoomen kunnen details worden uitgelicht”, licht BELFOR toe. “Bovendien is het mogelijk om ruimtes op te meten. Zo kan er een exacte plattegrond worden gemaakt, zelfs van ronde kamers. Voor iedere ruimte kunnen aanvullende notities en/of instructies worden toegevoegd. Verder kan een scan automatisch foto’s met een afdrukkwaliteit van 4K, OBJ-bestanden, pointcloud-bestanden, video’s en andere media aanmaken.”

Toegevoegde waarde voor alle betrokken partijen
Alle bij de schade betrokken partijen krijgen online toegang tot de virtuele 360° scan, na akkoord van de verzekerde/opdrachtgever. Dit biedt volgens BELFOR tal van voordelen zoals:

  • Schade-experts en specialisten hoeven de schadelocatie niet te bezoeken. Dit bespaart niet alleen veel tijd, maar ook reiskosten.
  • Dankzij de virtuele 360° scan ontvangt u zeer exacte schadedocumentatie, waarmee u de schade professioneel kunt beoordelen op het scherm.
  • Met de scan kunnen ruimtes worden opgemeten en alle berekeningen kunnen vanachter het bureau worden gedaan.
  • De opnames kunnen op elk moment gedurende de schadebehandeling worden bekeken. Bijvoorbeeld als het nodig is om details te controleren en om ervoor te zorgen dat de schade wordt hersteld naar de situatie van vóór de schade.

BELFOR: “Voor alle betrokkenen is de virtuele 360° scan een objectieve basis voor besluitvorming. Hiermee kunnen de volgende stappen in het schademanagement snel worden bepaald, afgestemd, goedgekeurd en gestart. Op deze manier helpt de scan de bedrijfsonderbreking aanzienlijk te verkorten. En wordt de productieonderbreking in het bedrijf van de verzekerde geminimaliseerd.”

Contactloze schadebepaling mogelijk
Als gevolg van de huidige pandemie en toenemende drukte op de weg zien volgens BELFOR veel schade-experts, verzekeraars, makelaars zich momenteel soms gedwongen af te zien van persoonlijke schadeopname ter plaatse. “Zij vertrouwen op externe informatie, die de virtuele 360° scan hun verschaft. Met uitgebreide, accurate informatie, die gedetailleerder is dan ooit tevoren. Voor een contactloze schadebeoordeling – en voor meer veiligheid voor alle betrokkenen”, aldus BELFOR, volgens wie de virtuele 360°scan een manier is om visuele informatie te verzamelen over de gesteldheid van een object, zonder de inspecteur in direct gevaar te brengen. Steeds meer bedrijven, zowel groot als klein, inspecteren inmiddels met BELFOR’s  virtuele 360°scan om de onderhoudsstrategie te verbreden en eventueel schade te voorkomen en zo een beter beeld te krijgen van het object".

Bron: belfor.com

 

Dit gehele artikel afkomstig van de website van Belfor geeft maar weer eens goed aan dat de toepassingen van de virtuele 360 technieken niet meer zijn te houden. Meer en meer wordt er gebruik van gemaakt. In verschillende branches, met verschillende doeleinden in het zicht en door verschillende beroepsbeoefenaars. "360" zal de 21e eeuw zeker nog meer gaan domineren dan dat het nu al doet! Het betreft geen toekomst maar het is de huidige wereld met haar alsmaar doorgaande ontwikkelingen die het zo bijzonder houdt. Hopelijk heeft dit prachtige artikel bijgedragen aan de bewustwording dat een wereld zonder "360" gewoon niet meer mogelijk is!

 

360nu.nl

360nu.nl


«   »