Home » 3D Medisch » UMC transplanteert 1e kunsthart in Nederland.

UMC transplanteert 1e kunsthart in Nederland.

Gepubliceerd op 15 november 2021 om 14:03

In het UMC Utrecht heeft een team van hartspecialisten voor het eerst een kunsthart bij een patiënt geïmplanteerd. De patient kampte met zeer ernstig hartfalen en had daardoor een uitermate slechte prognose. De operatie is succesvol verlopen volgens de deskundigen. Op dit moment loopt er een internationaal onderzoek om een betrouwbaar alternatief voor een gedoneerd hart te vinden. Deze operatie is daar deel van.

Volgens een bij het onderzoek betrokken hartcardioloog is een enorm tekort aan geschikte donorharten. Volgens de arts zijn er twee voordelen aan een dergelijk kunsthart. Zo helpt een kunsthart mensen die erg lang - soms te lang- moeten wachten op een donorhart. Maar het geeft ook de mogelijkheid om ernstige hartpatiënten die de transplantatie van een "normaal donorhart" waarschijnlijk niet zouden overleven of er ernstige complicaties aan over zullen houden te behandelen.

Vaak dienen patiënten die een donorhart getransplanteerd hebben gekregen medicijnen met veel en vaak ernstige bijwerkingen te slikken om zo hun eigen immuunsysteem adequaat te onderdrukken, ter voorkomen dat het lichaam het donorhart zal afstoten.

Voor mensen die al een onderliggende ziekte hebben is dit meestal een groot probleem want zij kunnen niet zonder een afdoende immuniteit. "Bij dit kunsthart is zware medicatie echter niet nodig. En dit is veel beter voor de weerstand en vermindert de kans op infecties." aldus een hartspecialist uit het team dat de patient opereerde. Na enkele dagen intensieve zorg maakt de vijftiger het naar omstandigheden goed. Inmiddels is hij van de IC afdeling.

Jaren van voorbereiding

Maar liefst vier jaar van voorbereidingen zijn aan deze zeer spannende en complexe operatie voorafgegaan. Afgelopen maanden hebben artsen binnen het team specifieke opleidingen gevolgd om het kunsthart met succes te transplanteren. Het UMC (Utrechts Medisch Centrum) is door de fabrikant van het hart uitgekozen om de "proef" te doen. Vooral de specifieke kennis van de artsen binnen dit Nederlandse team was voor het biomedische bedrijf uit Frankrijk de doorslag om voor de Nederlanders te kiezen.

Het is echter niet het eerste kunsthart dat is getransplanteerd als we het wereldwijd bezien. Dertig patiënten in de wereld hebben de operatie ook gehad. Het is dus wel het eerste kunsthart dat in Nederland is geïmplanteerd en wel door het UMC in Utrecht.

Het Utrechtse team gaat nu onderzoeken hoe dit kunsthart "zich houdt" bij langdurig gebruik. Tijdens het eerste onderzoek dat al enkele jaren geleden in Frankrijk is gedaan, werd bij een viertal patiënten een kunsthart geïmplanteerd. Deze patiënten hadden de status "eindstadium" en "onomkeerbaar hartfalen", en liepen ook vanwege andere onderliggende aandoeningen een extra hoog risico op een plotseling overlijden ten gevolge van hartfalen.

De patiënten zijn inmiddels echter wel alsnog overleden en het kunsthart heeft door de afgelopen jaren technische verbeteringen ondergaan. Gebleken is dat het kunsthart het leven van deze 4 patiënten gemiddeld met 164 dagen heeft verlengd volgens de onderzoekers.

Binnen het onderzoek waarin UMC nu deelneemt en is begonnen in 2016, hebben inmiddels vijftien patiënten het kunsthart van het Franse biomedische bedrijf "ontvangen" in ziekenhuizen in Frankrijk, Kazachstan. Tsjechië en Denemarken. De gemiddelde verlenging van de levensduur van enkele inmiddels overleden patiënten binnen deze groep was 216 dagen. Voor zeven van hen gaf het kunsthart gelukkig voldoende tijd om in aanmerking te komen voor een donorhart en zij hebben opnieuw een harttransplantatie ondergaan, ditmaal dus met een echt hart.

De "levensduur" van het Kunsthart 

Tot vandaag is de maximale levensverlenging van een hartpatiënt met dit kunsthart Ca 2 jaar hetgeen door de onderzoekers als een vooruitgang wordt beschouwd. Zij zijn echter van mening dat het kunsthart nog langer gebruikt kan worden. Zij willen dit in de nabije toekomst verder onderzoeken en zijn daarom bezig met het werven van financiële middelen via fondsen voor het vervolg van het tot heden progressief gebleken onderzoek.

Voor het komende onderzoek zoeken de wetenschappers en artsen 20 proefpersonen uit diverse landen. Wat betreft Nederland zullen naar verwachting drie hartpatiënten gaan meedoen. De medisch-ethische toetsingscommissie van het UMC Utrecht heeft de studie al goedgekeurd, dus het wachten is nu vooral op de financiële middelen en het vinden van geschikte patiënten.

 

360nu.nl


«   »