Home » 3D Medisch » 3D printen binnen onze gezondheidszorg.

3D printen binnen onze gezondheidszorg.

Gepubliceerd op 23 november 2021 om 14:54

Vele technologische ontwikkelingen hebben de gezondheidszorg de afgelopen jaren positief beïnvloed. Éen van de belangrijkste ontwikkelingen, dan wel niet de belangrijkste is de 3D printtechnologie. Deze ontwikkeling heeft gedurende het afgelopen decennium in de medische wereld al veel stof doen opwaaien en het eind is nog zeker niet in zicht. Sterker nog; We staan op de vooravond van een geheel nieuw tijdperk waarin de onderliggende technologie binnen de zorg zal veranderen en dat vooral in positieve zin.

In alle disciplines binnen de zorg zien we duidelijke signalen dat 3D printen "het aan het winnen is"; Oogheelkunde, interne geneeskunde, cardiologie, orthopedie, radiologie, oncologie en zo kunt u nog wel even doorgaan. Over de gehele wereld zien we medische fabrikanten, ziekenhuizen, artsen en wetenschappers zich meer en meer bezighouden met het in 3D printen van medische hulpmiddelen, gereedschappen, apparatuur en (vervangende) lichaamsdelen.

In dit artikel gaan we nader in op een aantal toepassingen van het 3D printen binnen de gezondheidszorg. Binnen de 3D zorg voor onze dieren gaat het niet veel anders met deze snelle ontwikkelingen, maar we houden het in dit artikel voor het gemak even bij ons eigen soort.

Chirurgie

Ziekenhuizen wereldwijd printen in 3D modellen op basis van o.a. MRI- en CT scans maar ook echte menselijke organen en weefsels om modellen te maken die kunnen worden gebruikt door chirurgen. De modellen zorgen ervoor dat de chirurgen de operatieduur bijvoorbeeld kunnen verkorten. Ook kunnen zij vooraf aan de operatie een betere planning maken en zichzelf meer inzicht verschaffen zodat de kans op een positieve uitkomst van de operatie wordt vergroot. Ook worden de modellen gebruikt in trainingen aan medische studenten en voor onderzoek door wetenschappers.

Chirurgische instrumenten 

Diverse gereedschappen gebruikt door chirurgen worden steeds meer vervaardigd middels een 3D printproces. Deze vernieuwde manier van fabriceren zorgt er bijvoorbeeld voor dat ze makkelijker van een ander soort materiaal kunnen worden gemaakt. Vaak zijn de vernieuwde versies preciezer, lichter en meer op de gewenste maat te produceren. Een ander niet onbelangrijk voordeel is dat het maakproces goedkoper is en sneller.

Implantaten

Niet veel anders als bij de gereedschappen die door artsen worden gebruikt, zien we ook bij implantaten die in 3D zijn geprint dat de fabricagekosten omlaag gaan en de tijdsduur wordt verkort. Maar dat is nu niet direct in het medische voordeel voor de patient. Wat dan wel? Een groot probleem in de chirurgie en vooral als het gaat over het inbrengen van kunstmatige elementen is dat er een risico bestaat voor afstoting door het eigen lichaam van de patient. Door de in te brengen elementen d.m.v. 3D printen meer te doen gelijken op het eigen weefsel van de patient is deze kans van afstoting sterk verkleind. Maar ook de duurzaamheid en flexibiliteit (maatwerk) van het hulpmiddel zorgt voor minder pijn en (vervolg) operaties voor de patient.

Medicatie

De 3D printtechnologie heeft er voor gezorgd dat er ook pillen met een 3D printer kunnen worden gemaakt. Op zich niet zo spannend in eerste opzicht maar het zit iets anders in elkaar. De 3D pil of ook wel met de Engelstalige benaming "Polypill" genaamd, kan er voor zorgen dat meerdere soorten medicatie die een patient gebruikt wordt gecombineerd in één enkele pil. De pil heeft meerder compartimenten die elk een specifieke manier van dosering hebben (vertraagde afgifte). Voor de patient betekent dit een betere therapietrouw en een verhoogd gebruiksgemak. Maar ook de monitoring van de verschillende medicatie wordt hiermee aanzienlijk eenvoudiger. Het belang dat meerdere soorten medicatie die niet bij elkaar dienen te worden gegeven wordt hiermee beter gewaarborgd. Last but not least; ook v.w.b. medicatie zijn de maakkosten lager en wordt de productiesnelheid verhoogd door het toepassen van het 3D printproces in de farmaceutische industrie.

Tot slot

Naarmate de tijd verstrekt zullen 3D printers en toebehoren naar verwachting in prijs dalen en zo steeds toegankelijker worden voor gezondheidsinstellingen en zorgpersoneel. Naarmate de tijd verstrekt zullen ook de kennis en mogelijkheden toenemen en er meer toepassingen ontstaan. Meerdere disciplines (vakgebieden) zullen gebruik gaan maken van bovenstaande mogelijkheden. En zoals hierboven al eerder aangehaald, niet alleen de mens maar ook onze dieren zullen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen. We staan dus zonder enige twijfel aan de vooravond van een nieuw technologisch tijdperk, ook binnen de gezondheidszorg van mens én dier.

 

360nu.nl


«   »