Home » 3D karikatuur van deze week.

3D karikatuur van deze week.

Gepubliceerd op 19 december 2021 om 20:16

De 3D karikatuur van deze week is geen artiest, geen (geweest) sportman en ook geen politicus (althans niet conform de algemene verwachting die men aan een politicus toedicht). Wel is deze bijzondere en gerespecteerde man de (geestelijk) leider van het Tibetaanse volk. Tibet, een Aziatisch landsgebied gelegen in de hoge Himalaya's welke gedeelde grenslijnen heeft met provincie(s) van de communistische staat China. We hebben het over de huidige 14e Dalai Lama van Tibet.

Tenzin Gyatso, geboren als "Lhamo Dhöndup" (Taktser, 6 juli 1935) is de huidige, veertiende dalai lama. De dalai lama's zijn de belangrijkste tulkus, gereïncarneerde lama's, van de gelug (een Tibetaanse school voor Boeddhisten), een van de tradities binnen het Tibetaans boeddhisme.

De naam die hij bij zijn inhuldiging op 22 februari 1940 kreeg, is "Jampel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso". "Tenzin" betekent Verdediger van de leer; "Gyatso" betekent oceaan. Gewoonlijk wordt hij als "de dalai lama" en niet met zijn naam aangeduid. In het Westen spreekt men hem vaak aan met "Uwe Heiligheid". 

Vanaf de vijfde dalai lama "Ngawang Lobsang Gyatso" (16171682) kan de dalai lama beschouwd worden als de belangrijkste lama van het Tibetaanse boeddhisme.

Lhamo Döndup kwam uit een welvarend gezin van kleine, vrije boeren. zijn ouders waren niet van adel. Lhamo Döndup was het negende kind van in totaal 16. In India verwierp de dalai lama het 17-puntenakkoord en riep de onafhankelijkheid van Tibet uit welke sterke invloeden ondervond van de naburige Chinezen. Helaas is dit niet zonder geweld gegaan en zijn er destijds duizenden slachtoffers gevallen. De grootste vluchtelingenstroom uit Tibet vond plaats in de periode 1959-1965. Er zijn in die periode ongeveer 75.000 à 80.000 mensen gevlucht, met name naar India.

Na 1980 kwamen besprekingen tot stand tussen China en vertegenwoordigers van de Tibetaanse regering in ballingschap die tot in 1986 geduurd hebben, maar uiteindelijk geen resultaat hadden. De dalai lama ging bij het niet kunnen bereiken van een akkoord zich steeds meer richten op het mobiliseren van steun in het Westen. In 1987 hield hij zijn eerste politieke redevoering in de Verenigde Staten. Hij herhaalde daar in essentie de voorstellen die de Chinezen al eerder hadden afgewezen.

In de periode 2000-2008 hebben op initiatief van het Europees Parlement nog een aantal gespreksrondes plaatsgevonden, maar die handelden niet of nauwelijks over de bestuurlijke toekomst van Tibet.

Tenzin Gyatso heeft – naast de Nobelprijs voor de Vrede in 1989 - een zeer groot aantal andere onderscheidingen ontvangen. Enkele daarvan zijn de Congressional Gold Medal, de hoogste burgerlijke onderscheiding van de Verenigde Staten. Op 22 juni 2006 verkoos het Canadese Parlement Tenzin Gyatso tot Ereburger van Canada. De lijst is echter nog veel langer. Zo hebben wereldwijd vele universiteiten hem een eredoctoraat gegeven en is hij tot ereburger benoemd door talrijke gemeenten uit verschillende landen in de wereld. 

 

360nu.nl zet elk weekend een "3D" karikatuur van een bekend persoon op de site. De karikaturen kunnen zowel in een handgetekende 3D style zijn gecreëerd als met de computer 3D gegenereerd zijn. (digital 3D graphics). Een mix daartussen is ook mogelijk. 

Bron afbeeldingen: Pinterest / tekst: Wikipedia

Karikatuur gemaakt door: zie signatuur (onleesbaar)

 

360nu.nl


«   »